Tacògraf: utilització correcta de l’aparell de control